Privacyverklaringfinancieelonafhankelijk.net

Financieelonafhankelijk.net is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoalsweergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

E-mail: info@financieelonafhankelijk.net

Persoonsgegevens die wij verwerken

Financieelonafhankelijk.net verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Financieelonafhankelijk.net bewaart je naam, e-mailadres, website-url, IP-adres, internetbrowser en apparaattype als je reageert op een bericht.

Daarnaast worden in de logbestanden op onze server de volgende gegevens opgeslagen:

– IP-adres

– Internetbrowser en apparaattype

– Welke pagina’s je bezocht hebt

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Je naam wordt getoond bij reacties die je geeft op onze berichten. Ook je website-url wordt getoond als je deze hebt ingevuld. Je e-mailadres wordt niet getoond bij je reacties. Je e-mailadres gebruiken we om (indien nodig) op je bericht te kunnen antwoorden.

Daarnaast maken we een geanonimiseerde string (hash) van je e-mailadres om deze naar Gravatar te sturen om te kijken of je deze service gebruikt. Als je Gravatar gebruikt, wordt je profielfoto getoond bij de reactie. De privacyverklaring van Gravatar is te vinden op: https://automattic.com/privacy/

Financieelonafhankelijk.net gebruikt gegevens uit de logbestanden om:

– de site te kunnen beheren

– bezoekersaantallen bij te houden

– de veiligheid van de site te garanderen

De informatie uit de logbestanden zullen wij alleen op algemeen niveau gebruiken. Wij zullen deze informatie nooit gebruiken om profielen te maken van individuele gebruikers.

Cookies

Als je een reactie achterlaat, dan kun je je naam, e-mailadres en website-url opslaan in een cookie. Dit is om het gebruikersgemak te verbeteren. Je hoeft dan bij een volgende reactie deze gegevens niet opnieuw in te vullen.

Als je een account hebt en je logt in op onze site dan wordt er een tijdelijke cookie geplaatst om te controleren of je browser cookies ondersteunt. Deze cookie bevat geen persoonsgegevens en wordt verwijderd zodra je je browser afsluit.

Als je inlogt, worden er ook verschillende cookies gezet om je inloggegevens en je scherminstellingen op te slaan. Cookies met inloggegevens worden twee dagen bewaard en cookies met scherminstellingen worden een jaar bewaard. Als je bij het inloggen “Onthoud mij” aanvinkt, dan worden je inloggegevens twee weken bewaard. Als je uitlogt, dan worden de cookies met inloggegevens verwijderd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Financieelonafhankelijk.net bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Je naam, e-mailadres, website-url, IP-adres, internetbrowser en apparaattype worden bewaard zolang je reactie op onze weblog blijft staan. Logbestanden worden maximaal 6 maanden bewaard.

Beveiliging van persoonsgegevens

Financieelonafhankelijk.net neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer wilt weten over de beveiliging van de door financieelonafhankelijk.net verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via e-mail.

Delen van persoonsgegevens met derden

Financieelonafhankelijk.net deelt je persoonsgegevens aleen in de volgende gevallen met derden:

– als je een reactie plaatst, wordt een geanonimiseerde string (hash) van je e-mailadres naar Gravatar gestuurd om te kijken of je van deze service gebruik maakt.

– voor zover je gegevens worden opgeslagen op servers, waarvoor wij gebruik maken van de diensten van een hostingpartij. Met deze hostingpartij hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om je gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

– om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via e-mail.

Als je een account hebt, kun je je persoonlijke informatie (behalve je gebruikersnaam) in je profiel wijzigen.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen over het gebruik van je persoonsgegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Last modified: 11 december 2018