De spaarquote: bereken hoe lang je nodig hebt om financieel onafhankelijk te worden

Je spaarquote is het percentage van je netto-inkomen dat je niet uitgeeft aan consumptieve bestedingen. Dat is dus het deel dat je spaart, belegt of op een andere manier investeert.

Als je netto jaarinkomen € 40.000 is en je geeft daarvan € 32.000 uit, dan is je spaarquote (€ 40.000 – € 32.000) / € 40.000 = 20%.

Met je spaarquote kun je berekenen hoe lang het duurt voordat je financieel onafhankelijk bent. Mr. Money Mustache heeft dit op zijn blog berekend voor de VS.

Nu is de berekening iets anders als je in Nederland woont, omdat je vermogensbelasting betaalt. Dit percentage loopt op naar mate je meer vermogen hebt, tot maximaal 1,68% (percentage 2019). In mijn berekening houd ik hier dus rekening mee.

Na hoeveel jaar ben je financieel onafhankelijk als je in Nederland woont?

Ik heb de volgende aannames gedaan:

  • Het inkomen is het totale netto inkomen van twee fiscale partners
  • Een startvermogen van € 0
  • 4% rendement na inflatie (6% rendement en 2% inflatie)
  • Een opnamepercentage van 3,5% om niet in te teren op je vermogen
  • De vermogensrendementsheffing zoals deze geldt in 2019

Ik heb berekeningen gemaakt voor een netto inkomen van € 30.000, € 40.000 (iets meer dan twee keer het netto minimumloon) en € 60.000.

In de onderstaande tabel kun je zien na hoeveel jaar je financieel onafhankelijk bent bij enkele mogelijke spaarquotes. Als je het zelf wilt uitrekenen, kun je de spreadsheet (OpenDocument Spreadsheet) downloaden.

Zoals je kunt zien, begint het interessant te worden bij spaarquotes vanaf 50%. Je kunt dan met pensioen na 21 jaar gewerkt te hebben. Bij een spaarquote van 60% duurt je carrière 15 jaar. Bij 70% kun je, zoals in mijn geval, na 11 jaar al met pensioen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *