Hoeveel geld heb je nodig voor financiële onafhankelijkheid?

Als je financieel onafhankelijk wilt worden, is natuurlijk de vraag: Hoeveel geld heb ik nodig om niet meer te hoeven werken? In dit artikel probeer ik daar zo goed mogelijk antwoord op te geven.

Aannames en onzekerheden

Je kunt niet exact berekenen hoeveel geld je nodig hebt, omdat je onmogelijk de toekomst kunt voorspellen. Je kunt in de toekomst een financiële tegenslag krijgen of de overheid verandert de belastingregels. Daarom zal ik enkele aannames moeten doen.

Aanname 1: je vermogen is waardevast

Ik doe de aanname dat je niet inteert op je vermogen. Je wilt natuurlijk niet dat je vlak voor je pensioen noodgedwongen moet werken, omdat je te weinig geld hebt. Sterker nog, omdat je rekening moet houden met inflatie, zal je vermogen elk jaar iets moeten groeien. De Europese Centrale Bank streeft naar een inflatie van iets minder dan 2%. Ik neem daarom een inflatie van 2% mee in de berekening.

Aanname 2: je bent belastingplichtig in Nederland

Ook doe ik de aanname dat je belasting betaalt in Nederland. Ik ga er van uit dat je een vermogen opbouwt in box 3. Dit betekent dat je rekening moet houden met vermogensrendementsheffing die je moet betalen. Als je bijvoorbeeld (zoals sommige vermogende Nederlanders) in België woont, dan zal de situatie voor jou anders zijn.

Aanname 3: de belasting op vermogen zal niet veel wijzigen

Verder doe ik de aanname dat het belastingtarief op vermogen niet erg zal veranderen. De percentages te betalen vermogensrendementsheffing zullen elk jaar iets wijzigen, maar dat effect zal waarschijnlijk relatief beperkt zijn. Of en wanneer eventueel het belastingstelsel herzien wordt, is echter veel lastiger te voorspellen.

Aanname 4: je pensioen is een veiligheidsmarge

Ik houd in de berekening geen rekening met een pensioen dat je in de toekomst zult ontvangen. De reden hiervoor is dat je pensioenleeftijd en de hoogte van je pensioen onzeker is. Dat geldt zeker als het nog tientallen jaren duurt voordat je de pensioenleeftijd bereikt. Ik zie je pensioen daarom meer als een veiligheidsmarge. Al het pensioen dat je in de toekomst ontvangt, is alleen maar mooi meegenomen.

Wat bepaalt je benodigde vermogen?

1) Benodigd maandinkomen

Uiteraard is de belangrijkste factor je benodigde maandinkomen. Namelijk, hoe meer je nodig hebt, hoe hoger je vermogen moet zijn. Daarom loont het om te besparen op zaken die niet echt nodig zijn. Je hebt dan minder vermogen nodig en kunt dan eerder financieel onafhankelijk worden.

2) Rendement op je vermogen

Om je vermogen op peil te houden, zul je voldoende rendement moeten maken. Je moet namelijk elke maand geld opnemen. Het gemakkelijkste is om te beleggen in indexfondsen met zo laag mogelijke kosten. Hiermee moet je gemiddeld 6% rendement kunnen maken per jaar, na aftrek van de fondskosten. Ik ga dan ook uit van dit gemiddelde.

3) Vermogensrendementsheffing

In 2019 betaal je over je vermogen de volgende percentages aan belasting:

Zonder fiscale partner:

Van Tot en met Percentage
0 30360 0%
30361 102010 0,58%
102011 1020096 1,34%
1020097 1,68%

 

Voor fiscale partners:

Van Tot en met Percentage
0 60720 0%
60721 204020 0,58%
204021 2040192 1,34%
2040193 1,68%

 

Hierop mag je de algemene heffingskorting van 2.477 per persoon in mindering brengen (aangenomen dat je geen andere inkomsten hebt).

Dit betekent dat je bij de volgende vermogens de volgende bedragen aan vermogensrendementsheffing betaalt:

Zonder fiscale partner:

Vermogen VRH Na aftrek heffingskorting Percentage belasting
100000 404 0 0%
200000 1724 0 0%
300000 3060 583 0,19%
500000 5731 3254 0,65%
1000000 12408 9931 0,99%
2000000 29138 26661 1,33%

 

Met fiscale partner:

Vermogen VRH Na aftrek heffingskorting Percentage belasting
200000 809 0 0%
400000 3449 0 0%
600000 6120 1166 0,19%
1000000 11461 6507 0,65%
2000000 24815 19861 0,99%
4000000 58277 53323 1,33%

 

Hoeveel vermogen heb ik (ongeveer) nodig?

Wanneer we rekenen met een gemiddeld bruto rendement van 6%, een inflatie van 2%, dan moeten we nog het percentage aan vermogensrendementsheffing in mindering brengen. Bij een vermogen van bijvoorbeeld 300.000 euro is dat 0,19% als je geen fiscale partner hebt. Dat betekent dat je jaarlijks 3,81% zou kunnen opnemen, wat neerkomt op 11.430 euro per jaar.

Volgens dezelfde berekening heb je bij de volgende maandelijkse bedragen de volgende vermogens nodig:

Zonder fiscale partner:

Benodigd maandinkomen Benodigd vermogen
500 150000
1000 321875
1500 547050
2000 772225
2500 997400

 

Met fiscale partner

Benodigd maandinkomen Benodigd vermogen
1000 300000
1500 450000
2000 643750
3000 1094100
4000 1544450

 

Let wel op dat deze bedragen geen garantie bieden op financiële onafhankelijkheid! Door te beleggen in indexfondsen moet je wel een gemiddeld bruto rendement van minimaal 6% kunnen halen. De kans dat je na tientallen jaren genoeg geld overhoudt, is dan groot.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *